Titul Architekt roku

 

"Je to čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Je to cena v naší zemi výjimečná a ojedinělá. Tímto skvěle doplňuje i mozaiku ostatních cen za architektonické počiny nebo celoživotní dílo."

Zdeněk Fránek, zakládající člen porotyZákladní informace

Cena Architekt roku je čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Vypisovatel společnost ABF, a.s. chce touto cenou poukázat na význam a důležitost role architektů ovlivňujících kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti. Spojením se stavebním veletrhem FOR ARCH zdůrazňuje úzkou profesní spojitost mezi stavebníkem a architektem.

 

Termíny

31. 5. 2016                        uzávěrka přihlášek

6. 6. - 19. 6. 2016             hlasování veřejnosti na portále soutěže a SMO ČR

1. pol. června 2016          jednání poroty, výběr finalistů

1. 7. - 15. 9. 2016             prezentace finalistů na portále soutěže a SMO ČR

21. 9. 2016                        ceremoniál s vyhlášením výsledků

 

Jak nominovat

 

Zvolte nejlepšího architekta!

Kvalita urbánního prostředí měst a venkova je určena především kvalitou jeho architektury. Hodnotná architektura významně ovlivňuje postoje a chování každého občana a celé společnosti. Architekti tak významně ovlivňují prostor, který nás obklopuje, který spoluvytváříme a který ve svém důsledku pomáhá obnovit participaci občanů na rozvoji sídel.

Právo nominovat na cenu má každý. Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny.

Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Kritéria posouzení – viz Statut ceny

 

Způsob nominace

Nominovat osobnosti mohou:

 • Porotci soutěže (každý člen musí předložit alespoň 3 jména)
 • Architekti
 • Teoretici a historici architektury
 • Akademická obec
 • Galerie, muzea (Galerie Jaroslava Fragnera, Dům umění města Brna apod.)
 • Odborná média (ARCHITEKT, Moderní obec, ERA21, Archiweb atd.)
 • Samospráva, úřady, které se věnují územnímu plánování, stavebnictví a architektuře (NPÚ, ÚÚR, ÚRM, stavební úřady apod.)
 • Nejširší veřejnost

 

Nominace pro rok 2016 musí být zaslány do 31. 5. sekretáři soutěže a musí obsahovat:

 • krátký profesní profil nominovaného (v rozsahu do 650 znaků),
 • výběr jeho nejvýznamnějších prací, vybranou práci, či soubor prací, za které je nominace navržena,
 • stručné odůvodnění nominace,
 • obrazová příloha, jedná-li se o konkrétní architektonickou práci.

 

Každý z nominujících obdrží 2 čestné vstupenky na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2016.

Titul Architekt roku 2016 bude slavnostně předán na galavečeru veletrhu FOR ARCH dne 21. 9. 2016 za účasti členů odborné poroty.

Podpořme společně veřejnou diskusi o významu péče o krajinu, urbanistické celky a architektonické památky včetně industriálního dědictví, které formují prostor našeho každodenního života.