Architekt roku 2022


Souběžně probíhající veletrhy

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Cena Architekt roku je čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Vypisovatel společnost ABF, a.s. chce touto cenou poukázat na význam a důležitost role architektů ovlivňujících kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti. Spojením se stavebním veletrhem FOR ARCH zdůrazňuje úzkou profesní spojitost mezi stavebníkem a architektem.

 

Termíny

22. 7. 2022                       uzávěrka nominací

srpen 2022                       jednání poroty, výběr finalistů

20. 8. - 12. 9. 2022          prezentace finalistů na portále soutěže

21. 9. 2022                      ceremoniál s vyhlášením výsledků, slavnostní večer v při veletrhu FOR ARCH v PVA EXPO PRAHA v Letňanech

Jak nominovat

Zvolte nejlepšího architekta!

Kvalita urbánního prostředí měst a venkova je určena především kvalitou jeho architektury. Hodnotná architektura významně ovlivňuje postoje a chování každého občana a celé společnosti. Architekti tak významně ovlivňují prostor, který nás obklopuje, který spoluvytváříme a který ve svém důsledku pomáhá obnovit participaci občanů na rozvoji sídel.

Právo nominovat na cenu má každý. Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny.

Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Kritéria posouzení – viz Statut ceny

 

Způsob nominace

Nominovat osobnosti mohou:

  • Porotci soutěže (každý člen musí předložit alespoň 3 jména)
  • Architekti
  • Teoretici a historici architektury
  • Akademická obec
  • Galerie, muzea (Galerie Jaroslava Fragnera, Dům umění města Brna apod.)
  • Odborná média (INTRO, ARCHITECT+, EARCH., Moderní obec, ERA21, Archiweb atd.)
  • Samospráva, úřady, které se věnují územnímu plánování, stavebnictví a architektuře (IPR PRAHA, NPÚ, ÚÚR, ÚRM, stavební úřady apod.)
  • Široká veřejnost

Nominace pro rok 2022 musí být zaslány do 15. 7. sekretáři soutěže a musí obsahovat:

  • stručné odůvodnění nominace (výběz z tvorby, významný počin, pedagogická a osvětová činnost...)
  • zaslat na e-mail: zajickova@abf.cz, předmět: Architekt roku 2022_nominace

 

Každý z nominujících obdrží 2 čestné vstupenky na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2022.

Titul Architekt roku 2022 bude slavnostně předán na slavnostním večeru v Centru Architektury a Městského Plánování CAMP v Praze dne 13. 9. 2022 za účasti členů odborné poroty.

Podpořme společně veřejnou diskusi o významu péče o krajinu, urbanistické celky a architektonické památky včetně industriálního dědictví, které formují prostor našeho každodenního života.

 

 

Aktuality

LADISLAV KUBA A TOMÁŠ PILAŘ ARCHITEKTY ROKU 2022
LADISLAV KUBA A TOMÁŠ PILAŘ ARCHITEKTY ROKU 2022

Finalisté ceny Architekt roku 2022
Finalisté ceny Architekt roku 2022

NOMINUJTE OSOBNOST NA CENU ARCHITEKT ROKU 2022
NOMINUJTE OSOBNOST NA CENU ARCHITEKT ROKU 2022

PETR STOLÍN ARCHITEKTEM ROKU 2021 a Havlíčkův Brod ARCHITEKTEM OBCI
PETR STOLÍN ARCHITEKTEM ROKU 2021 a Havlíčkův Brod ARCHITEKTEM OBCI

Petr Stolín
Petr Stolín

David Kraus
David Kraus

Seznam partnerů

Hlavní partner

Odborný partner

Záštita

Hlavní mediální partner

Mediální partner

Vypisovatel

Mediální partner

Kontaktní informace

Napište nám dotazy, pochvaly, kritiku nebo pokud chcete vědět jakoukoli informaci, kterou jste na webu najít nemohli. Kontaktujte nás také, pokud byste rádi navázali jakoukoli formu spolupráce.

Adresa

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme Vám!

Sekretář soutěže

Mgr. Iveta Zajíčková
ABF, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice
Česká republika

E-mail: zajickova@abf.cz
tel.:    +420 222 891 117
GSM: +420 739 003 161

Mapa