Architekt roku 2020

08. 09. 2020,
CAMP

Reklama

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Cena Architekt roku je čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Vypisovatel společnost ABF, a.s. chce touto cenou poukázat na význam a důležitost role architektů ovlivňujících kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti. Spojením se stavebním veletrhem FOR ARCH zdůrazňuje úzkou profesní spojitost mezi stavebníkem a architektem.

 

Termíny

30. 6. 2020                       uzávěrka nominací

21. 7. 2020                      jednání poroty, výběr finalistů

14. 8. - 8. 9. 2020           prezentace finalistů na portále soutěže

8. 9. 2020                       ceremoniál s vyhlášením výsledků, Centrum architektury a městského plánování CAMP v Praze

Jak nominovat

Zvolte nejlepšího architekta!

Kvalita urbánního prostředí měst a venkova je určena především kvalitou jeho architektury. Hodnotná architektura významně ovlivňuje postoje a chování každého občana a celé společnosti. Architekti tak významně ovlivňují prostor, který nás obklopuje, který spoluvytváříme a který ve svém důsledku pomáhá obnovit participaci občanů na rozvoji sídel.

Právo nominovat na cenu má každý. Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny.

Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Kritéria posouzení – viz Statut ceny

 

Způsob nominace

Nominovat osobnosti mohou:

  • Porotci soutěže (každý člen musí předložit alespoň 3 jména)
  • Architekti
  • Teoretici a historici architektury
  • Akademická obec
  • Galerie, muzea (Galerie Jaroslava Fragnera, Dům umění města Brna apod.)
  • Odborná média (ARCHITEKT, Moderní obec, ERA21, Archiweb atd.)
  • Samospráva, úřady, které se věnují územnímu plánování, stavebnictví a architektuře (NPÚ, ÚÚR, ÚRM, stavební úřady apod.)
  • Nejširší veřejnost

Nominace pro rok 2020 musí být zaslány do 30. 6. sekretáři soutěže a musí obsahovat:

  • stručné odůvodnění nominace (výběz z tvorby, významný počin, pedagogická a osvětová činnost...)
  • zaslat na e-mail: zajickova@abf.cz, předmět: Architekt roku 2020_nominace

 

Každý z nominujících obdrží 2 čestné vstupenky na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2020.

Titul Architekt roku 2020 bude slavnostně předán v Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze dne 8. 9. 2020 za účasti členů odborné poroty.

Podpořme společně veřejnou diskusi o významu péče o krajinu, urbanistické celky a architektonické památky včetně industriálního dědictví, které formují prostor našeho každodenního života.

Aktuality

ZDENĚK FRÁNEK ARCHITEKTEM ROKU 2020
ZDENĚK FRÁNEK ARCHITEKTEM ROKU 2020

ov-a / Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
ov-a / Jiří Opočenský, Štěpán Valouch

Petr Janda
Petr Janda

Zdeněk Fránek
Zdeněk Fránek

Cosa.cz / Markéta Mráčková a Barbora Šimonová
Cosa.cz / Markéta Mráčková a Barbora Šimonová

Ateliér 111 architekti / Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová, Veronika Indrová
Ateliér 111 architekti / Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová, Veronika...

Seznam partnerů

Hlavní partner

Odborný partner

Záštita

Mediální partner

Hlavní mediální partner

Vypisovatel

Mediální partner

Kontaktní informace

Napište nám dotazy, pochvaly, kritiku nebo pokud chcete vědět jakoukoli informaci, kterou jste na webu najít nemohli. Kontaktujte nás také, pokud byste rádi navázali jakoukoli formu spolupráce.

Adresa

CAMP
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme Vám!

Sekretář soutěže

Mgr. Iveta Zajíčková
ABF, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice
Česká republika

E-mail: zajickova@abf.cz
tel.:    +420 222 891 117
GSM: +420 739 003 161

Mapa