Architekt roku


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Cena Architekt roku je čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Vypisovatel společnost ABF, a.s. chce touto cenou poukázat na význam a důležitost role architektů ovlivňujících kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti. Spojením se stavebním veletrhem FOR ARCH zdůrazňuje úzkou profesní spojitost mezi stavebníkem a architektem.

Termíny

21. 7. 2023                uzávěrka nominací

srpen 2023                jednání poroty, výběr finalistů

12. 9. 2023                ceremoniál s vyhlášením výsledků

21. 8. - 8. 9. 2023     prezentace finalistů na portále soutěže

 

Jak nominovat

Zvolte nejlepšího architekta!

Kvalita urbánního prostředí měst a venkova je určena především kvalitou jeho architektury. Hodnotná architektura významně ovlivňuje postoje a chování každého občana a celé společnosti. Architekti tak významně ovlivňují prostor, který nás obklopuje, který spoluvytváříme a který ve svém důsledku pomáhá obnovit participaci občanů na rozvoji sídel.

Právo nominovat na cenu má každý. Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny.

Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Kritéria posouzení – viz Statut ceny

 

Způsob nominace

Nominovat osobnosti mohou - porotci soutěže (každý člen musí předložit alespoň 3 jména); architekti; teoretici a historici architektury; Akademická obec; galerie, muzea (Galerie Jaroslava Fragnera, Dům umění města Brna apod.); odborná média (INTRO, ARCHITECT+, EARCH., Moderní obec, ERA21, Archiweb atd.); samospráva, úřady, které se věnují územnímu plánování, stavebnictví a architektuře (IPR PRAHA, NPÚ, ÚÚR, ÚRM, stavební úřady apod.); široká veřejnost.

Nominace pro rok 2023 

Musí být zaslány do 21. 7. sekretáři soutěže a musí obsahovat:

  • stručné odůvodnění nominace (výběr z tvorby, významný počin, pedagogická a osvětová činnost...)
  • zaslat na e-mail: plskova@abf.cz, předmět: Architekt roku 2023_nominace

Každý z nominujících obdrží 2 čestné vstupenky na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2023.

Podpořme společně veřejnou diskusi o významu péče o krajinu, urbanistické celky a architektonické památky včetně industriálního dědictví, které formují prostor našeho každodenního života.

 

 

Aktuality

LADISLAV KUBA A TOMÁŠ PILAŘ ARCHITEKTY ROKU 2022
LADISLAV KUBA A TOMÁŠ PILAŘ ARCHITEKTY ROKU 2022

Finalisté ceny Architekt roku 2022
Finalisté ceny Architekt roku 2022

NOMINUJTE OSOBNOST NA CENU ARCHITEKT ROKU 2022
NOMINUJTE OSOBNOST NA CENU ARCHITEKT ROKU 2022

PETR STOLÍN ARCHITEKTEM ROKU 2021 a Havlíčkův Brod ARCHITEKTEM OBCI
PETR STOLÍN ARCHITEKTEM ROKU 2021 a Havlíčkův Brod ARCHITEKTEM OBCI

Petr Stolín
Petr Stolín

David Kraus
David Kraus

Seznam partnerů

Záštita

Hlavní mediální partner

Mediální partner

Vypisovatel

Kontaktní informace

Napište nám dotazy, pochvaly, kritiku nebo pokud chcete vědět jakoukoli informaci, kterou jste na webu najít nemohli. Kontaktujte nás také, pokud byste rádi navázali jakoukoli formu spolupráce.

Adresa

Telefon

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme Vám!

Kontakt

Ing. Alexandra Plšková
ABF, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice
Česká republika

E-mail: plskova@abf.cz
tel.:    +420 703 199 004

 

Mapa