Aktuality

01. února 2024, Alexanra Plšková

Nominujte osobnost na Cenu Architekt roku 2024


Sdílet

Do 3. května lze nominovat významné osobnosti do soutěže Architekt roku. Cenu získává každoročně architekt či jiný tvůrce, který se v období uplynulých pěti let svým inspirativním přístupem zasloužil o architekturu v České republice, ať už vynikající architektonickou tvorbou či podporou kvalitní architektury.

16. ročník ceny Architekt roku upozorňuje na tvůrčí práci architektů a dalších odborníků, kteří se podílejí na vzniku kvalitní architektury. Snaží se ale také podpořit občanskou angažovanost a osvětu na poli architektury. Ocenění je určeno především praktikujícím architektům, ale nejen jim. Laureátem se může stát každý, kdo svým počínáním usiluje o příjemný veřejný prostor pro náš každodenní život. Na cenu proto mohou být nominováni iniciátoři výjimečných počinů, autoři staveb, teoretici architektury, umělci, publicisté i další osobnosti.

„Cenu Architekt roku udělujeme s cílem poukázat na významnou roli architektů, kteří utváří a ovlivňují kvalitu prostředí pro náš život. Již více než patnáct let se nám tak daří oceňovat vynikající české tvůrce. Např. v loňském roce byl odbornou porotou vybrán profesor Ivan Kroupa,“ přibližuje ocenění Martin František Přívětivý, generální ředitel a místopředseda představenstva ABF, a.s., která soutěž organizuje.

Osobnosti nominované na Architekta roku vždy posuzuje odborná porota složená z pěti laureátů předchozích ročníků (letos jimi jsou: Ivan Kroupa, dvojice architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, Petr Stolín, Stanislav Fiala a Zdeněk Fránek) a vybere z nich 3 – 5 finalistů, z nichž vzejde vítěz. Porota se snaží o komplexní hodnocení přínosu nominované osobnosti, ať již z pohledu ochrany veřejných zájmů a rozvoje společnosti, profesní a morální integrity, vlivu na vznik kvalitní stavby či veřejného prostoru a krajiny, odborné úrovně práce či použití inovativních řešení apod.

Vyhlášení výsledků soutěže Architekt roku proběhne v září společně s oceněním Architekt obci v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

ZASÍLÁNÍ NOMINACÍ

Termín uzávěrky přihlášek Architekt roku 2024: 3. května 2024