Aktuality

14. září 2023, Alexandra Plšková

Architektem roku 2023 se stal Ivan Kroupa


Sdílet

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech – cenu Architekt roku 2023 získal architekt Ivan Kroupa. Čestné uznání poroty obdržel in memoriam Jiří Zhoř. Ocenění Architekt obci 2023 si převzala obecní architektka Dolních Břežan Anna Šlapetová. V rámci předávání cen proběhlo také vyhlášení vítěze Ceny časopisu INTRO, kterou si odnesla krajinářská architektka Eva Wagnerová za návrh Parku Zdeňka Kopala v Litomyšli. Slavnostní večer s předáváním cen se konal 12. září 2023 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

Cenu Architekt roku vypsala již po patnácté společnost ABF, a.s., s cílem poukázat na význam a důležitost architektury a jejích tvůrců pro náš život a kulturní rozvoj společnosti a podpořit kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury. „Cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období pěti let svým přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice. Poukazuje tak na konkrétní tvůrčí či organizační počiny vedoucí ke vzniku kvalitní výstavby, ať už se jedná o navrhování staveb, teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační činnost“, říká Martin František Přívětivý, místopředseda představenstva a generální ředitel ABF, a.s.

Do finále letošního ročníku soutěže postoupilo celkem pět osobností oboru: prof. Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Markéta Cajthamlová, Ing. arch. Marek Chalupa, prof. Ing. arch. Roman Koucký a prof. Ing. arch. Ivan Kroupa, jejichž komplexní přístup k tvorbě, vliv na vznik kvalitních staveb i prostředí a zároveň profesní a morální integritu posuzovala odborná porota, která pracovala ve složení: Zdeněk Fránek, Petr Stolín, Stanislav Fiala, Petr Hájek a loňští laureáti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař. Porotci se shodli, že letošním laureátem ocenění Architekt roku se stane přední český architekt Ivan Kroupa.

Architekt roku 2023 – laureát – prof. Ing. arch. Ivan Kroupa (*1960)

Odůvodnění poroty: Ivan Kroupa je velkým jménem současné české architektury. Každá jeho stavba je ikonou s nejvyšší architektonickou hodnotou, jasně čitelným rukopisem, vždy unikátní prostorová řešení jdou ruku v ruce s precizním výběrem materiálů v jejich syrové podobě. Jeho guerillová architektonická tvorba je o emocích, individuální práci na každém zadání a nekompromisnosti. Říká, co si myslí, dělá, co musí, tvoří minimalisticky, ale expresivně. Z Kroupových mistrovských děl lze jmenovat například českobudějovickou slavnou Karmáškovu tiskárnu, pražskou Galerii DOX nebo technologickou budovu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Cenu Architekt roku 2023 předali Ivanu Kroupovi loňský laureát architekt Ladislav Kuba a předseda představenstva ABF, a.s., Pavel Sehnal, který znovu připomněl význam ceny a smysl architektů, jako „důležitých osobností, jejichž tvorba se propisuje do kultury národa“. Dále Ivanu Kroupovi poblahopřál vydavatel časopisu INTRO Jan Hejhálek, který zároveň zajistil videomedailon věnovaný vítězi, a Dita Vlčková z AVT Group, a.s. Ivan Kroupa uvedl, že považuje výkon profese architekta za týmovou práci, a proto přizval na pódium své kolegy z ateliéru.

V posledních letech se organizátoři soutěže rozhodli udělovat také čestné uznání poroty osobám, které zdánlivě stojí trochu stranou. Snaží se oceňovat práci lidí, kteří nemusí být vždy vidět, ale přesto výrazným způsobem podporují vznik kvalitní architektury i kultury v České republice. V letošním roce byli na toto ocenění nominováni Jiří Zhoř, Karel Kuča a Petr Kropp. Porota se rozhodla toto ocenění udělit in memoriam talentovanému architektovi Jiřímu Zhořovi, který v loňském roce náhle zemřel.

Architekt roku 2023 – Čestné uznání – Ing. arch. Jiří Zhoř (*1974 – †2022)

Odůvodnění poroty: Architekt Jiří Zhoř byl zcela ojedinělým tvůrcem nejen na české scéně, ale i v měřítku toho nejlepšího, co dnes nabízí světová architektura. Byl tvůrcem převážně interiérů takové síly, výrazové intenzity a ryzosti, že snese co do struktury zakázek, detailnosti provedení a tvůrčího přístupu srovnání s italským velmistrem Carlo Scarpou. Jeho tvorba však byla syrová, odhalující na kost, artikulovaná k jasné čitelnosti všech konstrukčních článků, brutální, přitom nesmírně jemná a poetická. Jeho interiéry se dají číst a tato četba přináší zážitek podobný zážitku z prožívání výtvarných prací Antonia Tapiése. Z mnoha jeho prací můžeme připomenout dvě brněnské existující realizace v pasáži Komerční banky na náměstí Svobody. Osově symetricky umístěné ateliéry módního salonu a kadeřnictví. Bohužel díky struktuře práce Jiřího Zhoře jeho díla postupně zanikají. Ostatně podobně jak v tichosti, náhle, zcela mlád nás opustil i on sám.

Architekt obci 2023 – Anna Šlapetová a Dolní Břežany

Nedílnou součástí soutěže Architekt roku, kterou organizuje společnost ABF, a.s., je také ocenění Architekt obci udělované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR, Českou komorou architektů, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a časopisem Moderní obec. Cílem soutěže je ocenit tandem architekt – obec a vyzdvihnout přínos jejich spolupráce pro vznik kvalitní výstavby. Laureátkou ocenění Architekt obci 2023 se stala Anna Šlapetová za dlouhodobý přínos pro rozvoj obce Dolní Břežany.

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže předali ocenění Architekt obci 2023 obecní architektce Dolních Břežan Anně Šlapetové zástupce poroty Josef Morkus z MMR a dále Alena Klimtová a Alexandra Kocková ze Svazu měst a obcí. Podle Aleny Klimtové si laická veřejnost jen málokdy uvědomuje kvalitu architektury a její význam pro každodenní život, stejně jako důležitost spolupráce mezi odborníky a samosprávou. „Proto je nutné spoustu drobných kroků, díky nimž se města proměňují k lepšímu, připomínat a oceňovat“, doplnil Josef Morkus.

Společně s Annou Šlapetovou cenu převzaly radní Dolních Břežan Markéta Mayerová a manželka zesnulého starosty Věslava Michalika paní Hana Michaliková.

Podle závěrečné zprávy poroty soutěže Architekt obci 2023 se: „Dolním Břežanům díky starostům Ing. Věslavu Michalikovi a Mgr. Matěji Novákovi, kteří dlouhodobě spolupracovali s Ing. arch. Annou Šlapetovou, postupně podařilo opustit roli vesnické noclehárny na periferii Prahy. Vzniklo nové centrum obce s náměstím a parkem, škola s tělocvičnou, základní umělecká škola, zvelebil se veřejný prostor kolem obecního úřadu a revitalizoval se zámek, postaven byl nový parkovací dům i hřbitov. Na místě zaniklého zemědělského areálu vyrostla dvě špičková výzkumná centra ELI Beamlines a HiLASE. Ukázkový přístup obce koordinovaný obecní architektkou zahrnuje organizaci soutěží, rozvoj území vedený obcí namísto ponechání aktivit čistě na iniciativě developerů, péči nejen o jádrové sídlo, ale i o další části obce, a spolupráci s širokým spektrem českých i zahraničních architektů.

Do finále soutěže Architekt obci 2023 postoupil také doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D., který dlouhodobě stojí za kvalitní architekturou obce Trojanovice. Na místě mu ocenění předal Ondřej Rys z České komory architektů.