Aktuality

03. září 2023, Alexandra Plšková

V rámci předávání cen Architekt roku proběhne i vyhlášení vítěze Ceny časopisu INTRO


Sdílet

V letošním, historicky prvním ročníku Ceny časopisu INTRO bylo nominováno celkem 38 českých a slovenských architektonických děl, do užšího výběru postoupilo 12 z nich. Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne 12. září 2023 v 19.30 hodin v rámci předávání cen Architekt roku v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

Na Cenu časopisu INTRO bylo nominováno 38 realizací z České republiky a Slovenska. Jde o díla, která byla po předchozím pečlivém výběru publikována v časopise INTRO, a to od března 2020 (INTRO 11) do března 2023 (INTRO 20), tedy v rámci  posledního uzavřeného materiálového cyklu. Z této skupiny – do které nebyly zařazeny realizace, na jejichž vzniku se podíleli členové redakční rady INTRA – se do užšího výběru dostalo těchto 12 realizací:

 • Obytná sestava v zahradě / d3D
 • Tree House / Jan Tyrpekl
 • Vinařství Lahofer / Chybík + Krištof
 • Dom V / Martin Skoček
 • Dům v ruině / ORA
 • Fakulta humanitních studií UK, přestavba menzy koleje 17. listopadu / Kuba & Pilař architekti
 • Dostavba Jihočeské vědecké knihovny / Kuba & Pilař architekti
 • Park Zdeňka Kopala / Eva Wagnerová, ENVICONS
 • Centrála ČSOB – SHQ / Chalupa architekti
 • Sádrovna v Kravsku / ORA
 • Památník Jana Palacha ve Všetatech / MCA atelier
 • Zázemí hřbitova v Litomyšli / Kuba & Pilař architekti

Proč další cena za architekturu?

„Časopis INTRO již od roku 2016 mapuje světovou architektonickou scénu s cílem zvýšit zájem veřejnosti o architekturu a pozvednout její úroveň. Za dobu existence našeho časopisu vzniklo u nás i ve světě mnoho pozoruhodných realizací, které jsou právem považovány za následováníhodné příklady kvalitní architektury. O takových příkladech by se mělo nejen psát, ale také by měly být po zásluze oceněny,“ vysvětluje Jan Hejhálek, vydavatel časopisu INTRO.

Kdo rozhoduje a rozhodne

Na výběru realizací, které se dostanou na stránky časopisu INTRO, se podílejí nejen naši redaktoři v čele s šéfredaktorem Martinem Vernerem, ale také redakční rada ve složení Zdeněk Fránek, Petr Hájek, Ján Stempel, Petr Stolín a Petr Šmídek. Ze skupiny nominovaných děl, jež redakce a redakční rada zařadila do užšího výběru, vybere konečného vítěze Petr Volf, novinář a spisovatel zabývající se výtvarným uměním, architekturou a designem. Cenu časopisu INTRO předá šéfredaktor časopisu Martin Verner 12. září 2023 v prostorách CAMP v Praze.

Mezinárodní ocenění

Cena bude udělována každoročně nejlepší realizaci publikované v časopise INTRO za poslední rok, do prvního ročníku byly nominovány realizace publikované v INTRU v posledních třech letech.

„Protože jde o první ročník této ceny, rozhodli jsme se zařadit mezi nominované i starší realizace – tedy ty, které jsme v INTRU publikovali již od roku 2020. V příštích ročnících už budeme vybírat jen díla publikovaná za poslední rok, zaměříme se však nejen na Česko a Slovensko, ale na celý středoevropský prostor,“ uzavírá Jan Hejhálek.