Aktuality

19. června 2023, Alexanra Plšková

Nominujte osobnost na Cenu Architekt roku 2023


Sdílet

Do 21. července lze nominovat významné osobnosti do soutěže Architekt roku. Cenu získává každoročně architekt či jiný tvůrce, který se v období uplynulých pěti let svým inspirativním přístupem zasloužil o architekturu v České republice, ať už vynikající architektonickou tvorbou či podporou kvalitní architektury.

Cena Architekt roku se snaží vyzdvihnout tvůrčí práci architektů a dalších odborníků, kteří se podílejí na vzniku kvalitní architektury, ale i občanskou angažovanost, a zároveň podpořit osvětu. Ocenění je určeno především praktikujícím architektům, ale nejen jim. Laureátem se může stát každý, kdo svým počínáním usiluje o příjemný veřejný prostor pro náš každodenní život. Na cenu proto mohou být nominováni iniciátoři výjimečných počinů, autoři staveb, teoretici architektury, umělci, publicisté i další osobnosti. V minulosti byli oceněni třeba umělkyně experimentující ve veřejném prostoru Kateřina Šedá nebo popularizátoři architektury Adam Gebrian a Marcela Steinbachová.

„Cenu Architekt roku udělujeme s cílem upozornit na významnou roli architektů, kteří utváří a ovlivňují kvalitu prostředí pro náš život. Již patnáct let se nám tak daří oceňovat vynikající české tvůrce. Např. v loňském roce byla odbornou porotou vybrána dvojice brněnských architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, kteří za sebou mají desítky skvělých staveb vyznačujících se oslavou velkolepého monumentální prostoru, stejně jako detailu,“ shrnuje Martin František Přívětivý, generální ředitel a místopředseda představenstva ABF, a. s., která soutěž organizuje.

Osobnosti nominované na Architekta roku vždy posuzuje odborná porota složená z pěti laureátů předchozích ročníků (letos jimi jsou: architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, dále Petr Stolín, Stanislav Fiala, Zdeněk Fránek, Petr Hájek) a vybere z nich 3 – 5 finalistů, z nichž vzejde vítěz vyhlášený na slavnostním ceremoniálu 12. září 2023 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze. Porota se snaží o komplexní hodnocení přínosu nominované osobnosti, ať již z pohledu ochrany veřejných zájmů a rozvoje společnosti, profesní a morální integrity, vlivu na vznik kvalitní stavby či veřejného prostoru a krajiny, odborné úrovně práce či použití inovativních řešení apod.

„Jsem přesvědčen, že to, jak se v naší zemi cítíme, je do velké míry ovlivněno místní architekturou. Proto je nesmírně důležité, aby se o ní psalo, mluvilo a aby se ta kvalitní propagovala. Věřím, že cena Architekt roku nejen zvyšuje zájem o architekturu, ale zároveň oceňuje ty, kteří ji významně pozitivně ovlivňují. I z toho důvodu toto ocenění podporujeme a já sám ho řadím mezi ta nejprestižnější, která se v České republice udělují,“ říká Jan Hejhálek, vydavatel časopisu INTRO, který je hlavním mediálním partnerem. Součástí soutěže Architekt roku je zvláštní cena Architekt obci, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se zásadním způsobem zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj dané obce.

Vyhlášení výsledků soutěže Architekt roku proběhne dne 12. 9. 2023 společně s oceněním Architekt obci v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

ZASÍLÁNÍ NOMINACÍ

Termín uzávěrky přihlášek Architekt roku 2023: 21. července 2023