Aktuality

22. června 2022, Alexandra Plšková

Nominujte osobnosti na Cenu Architekt roku 2022


Sdílet

Do 22. července lze nominovat významné osobnosti do soutěže Architekt roku. Cenu získává každoročně architekt či umělec, který se v období uplynulých pěti let svým inspirativním přístupem zasloužil o architekturu v České republice, ať už vynikající architektonickou tvorbou či podporou kvalitní architektury.

Cena Architekt roku se snaží vyzdvihnout tvůrčí práci architektů a dalších odborníků, kteří se podílejí na vzniku kvalitní architektury, ale i občanskou angažovanost, a zároveň podpořit osvětu. Ocenění je určeno především praktikujícím architektům, ale nejen jim. Laureátem se může stát každý, kdo svým počínáním usiluje o příjemný veřejný prostor pro náš každodenní život. Na cenu proto mohou být nominováni iniciátoři výjimečných počinů, autoři staveb, teoretici architektury, publicisté i další osobnosti. V minulosti byli oceněni třeba umělkyně experimentující ve veřejném prostoru Kateřina Šedá, nebo popularizátoři architektury Adam Gebrian a Marcela Steinbachová.

Osobnosti nominované na Architekta roku posoudí odborná porota složená z laureátů předchozích ročníků (architekti Petr Stolín, Stanislav Fiala, Zdeněk Fránek, Petr Hájek a umělkyně Kateřina Šedá) a vybere z nich 3 – 5 finalistů, z nichž vzejde vítěz vyhlášený 21. září 2022 na slavnostním večeru na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Porota se snaží o komplexní hodnocení přínosu nominované osobnosti, ať již z pohledu ochrany veřejných zájmů a rozvoje společnosti, profesní a morální integrity, vlivu na vznik kvalitní stavby či veřejného prostoru a krajiny, odborné úrovně práce či použití inovativních řešení apod.

Podle slov architekta Zdeňka Fránka se jedná o cenu v naší zemi ojedinělou, která „svým zaměřením skvěle doplňuje mozaiku ostatních cen udělovaných za celoživotní dílo. Zatímco ostatní ocenění udělovaná státní správou či profesními organizacemi se zaměřují spíše na zhodnocení práce a staveb realizovaných v průběhu celého života, Architekt roku otevírá dlouhodobě prostor i pro aktuální výjimečné aktivity a počiny na poli architektury.“

Součástí soutěže Architekt roku je zvláštní cena Architekt obci, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se zásadním způsobem zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj dané obce. Soutěž Architekt obci také podporuje funkci městských architektů a má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, kterým je posilování úlohy městských a obecních architektů. Nominace na ocenění Architekt obci 2022 posoudí odborná porota (Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Jan Kasl, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Aleš Burian, držitel ocenění Architekt obci 2021, Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec, a dále zástupce ABF, a. s.). Slavnostní ceremoniál s předáním ocenění vítězi soutěže Architekt obci 2022 proběhne rovněž 13. září 2022 v CAMPu.

SLOŽENÍ ODBORNÉ POROTY — ARCHITEKT ROKU 2022

 Petr Stolín

Vystudoval gymnázium, po stranicky vynuceném nástupu na učňovský obor zedník se mu podařilo přestoupit a absolvovat střední průmyslovou školu v Liberci a pak v Brně, kde následně v letech 1978 – 1983 vystudoval Fakultu architektury na VUT. Vrátil se znovu do Liberce, kde získal pozici ve Stavoprojektu Liberec a také v SIALu pod Karlem Hubáčkem. Roku 1993 si založil vlastní architektonickou praxi a od roku 2008 začal spolupracovat s Alenou Mičekovou pod svou ustálenou značkou PETR STOLÍN ARCHITEKT. Společně se také věnují vedení ateliéru konceptuálního analogového modelování na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde Petr Stolín vede i Katedru architektury.

Stanislav Fiala

 Vystudoval Fakultu architektury ČVUT a Školu architektury na AVU v Praze. V devadesátých letech byl společníkem známého D.A. Studia, později ateliéru D3A, od roku 2009 je jednatelem společnosti Fiala+Nemec. Mnoho z jeho realizací získalo ocenění nejen u nás, ale také v zahraničí. V roce 2000 se dostal s administrativní budovou MUZO v pražských Strašnicích mezi finalisty prestižní evropské ceny za současnou architekturu Mies van der Rohe Award. Z nejvýznamnějších realizací z posledních let můžeme jmenovat Palác Špork v Praze, Palác DRN na Národní třídě v Praze, Golfklub Čertovo břemeno v Alenině Lhotě, výrazné jsou také jeho stavby pro společnost SIPRAL – továrna, sídlo a vzorkovna.

 Zdeněk Fránek

Bývalý děkan Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci (2012 – 2018) vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, poté působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační, výstavní a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří Zámek ve Velkých Opatovicích (2007), Kostel církve bratrské v Litomyšli (2010), Kostel církve bratrské v Praze (2010), Energetická ústředna No. 6 Ostrava-Vítkovice (2012), CCC — Czech China Contemporary Galerie Peking (2013), Rodinný dům v Chorvatsku (2014), Výzkumné centrum Liko-Noe a hala Liko-Vo ve Slavkově u Brna (2015 – 2019) atd.

Petr Hájek

Absolvoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze a Školu architektury na AVU v Praze. V roce 1998 založil společně s Tomášem Hradečným a Janem Šépkou architektonickou kancelář HŠH architekti a v roce 2009 vlastní architektonickou kancelář Petr Hájek ARCHITEKTI. Od roku 2004 působí jako pedagog na FA ČVUT, kde byl jmenován docentem (2010) a profesorem (2017). Založil a předsedou představenstva nadačního fondu na podporu umění a talentu Art-Now a zakladatelem Laboratoře Experimentální Architektury (LEA). Je autorem publikací Anastomosis, Diagramy 03 aj. Spisovatele Miloše Urbana inspiroval k napsání románu Urbo Kune (2015), který se odehrává v utopickém městě navrženém studenty jeho ateliéru na FA ČVUT.

Kateřina Šedá

V roce 2005 absolvovala AVU v Praze. Česká výtvarnice, jejíž práce má blízko k sociální architektuře, je autorkou mnoha sociálně koncipovaných projektů, které realizovala v České republice i v zahraničí. Autorka projektu na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách. K vytvoření samostatného projektu ji pozvali např. IHME v Helsinkách, SFMOMA v San Francisku či Tate Modern v Londýně. Její práce obdržela řadu ocenění, např. Cenu Jindřicha Chalupeckého, Magnesii Literu za publicistiku, titul Nejkrásnější české knihy roku a zahraničních cen např. Contemporary Art Society Award, Fluxus Award apod. Uspořádala desítky výstav, přednášek a vydala přes třicet publikací, v nichž detailně mapuje jednotlivé projekty.

ARCHITEKT ROKU – LAUREÁTI

2021 Petr Stolín (za neokázalé, skromné, levné, a přitom nevídaně působivě uspořádané objekty)

/ Kateřina Bečková (za neúnavnou práci v oblasti obrany historických hodnot architektury)

/ Architekt obci 2021 Aleš Burian (za dlouhodobou profesionální práci pro rozvoj města Havlíčkova Brodu)

2020 Zdeněk Fránek (za všestranný, inspirativní a v poslední době také ekologický přístup)

/ Čestné uznání 4AM / Fórum pro architekturu a média (za neutuchající zájem a nasazení při pořádání různorodých akcí)

/ Architekt obci 2020 Jaromír Kročák (za mnohaletou profesionální práci architekta a podporu kvalitní architektury v regionu)

2019 Stanislav Fiala (za Palác DRN a Palác Špork)

/ Čestné uznání Jana Kostelecká (za dlouhodobou podporu a propagaci architektury)

/ Architekt obci 2019 Milan Košař (za práci městského architekta Vysokého Mýta, Poděbrad a Ústí nad Orlicí)

2018 Petr Hájek (za rozšíření Centra současného umění DOX+)

/ Čestné uznání Dagmar Vernerová (za ročenku Česká architektura)

2017 Kateřina Šedá (za podporu sociálních vazeb ovlivněných architekturou)

/ Čestné uznání Martin Kupka (za rozvoj obce Líbeznice)

2016 Marcela Steinbachová (za propagaci architektury)

/ Čestné uznání Michal Škoda (za kurátorskou činnost v Domě umění České Budějovice)

/ Architekt obci Zdeňka Vydrová (za práci městské architektky Litomyšle a Tišnova)

2015 Adam Gebrian (architekt, za popularizaci architektury)

/ Čestné uznání Petr Volf (za publicistiku)

2014 Josef Pleskot (architekt, za Svět techniky v Ostravě)

2013 Antonín Novák (architekt, za Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži)

ZASÍLÁNÍ NOMINACÍ

Termín uzávěrky přihlášek Architekt roku 2022: 22. července 2022

Termín uzávěrky přihlášek Architekt obci 2022: 22. července 2022

Pravidla nominací viz https://architektroku.cz/ www.architektobci.cz

INFO

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Architekt roku 2022 a Architekt obci 2022: 21. 9. 2022 na slavnostním večeru na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech

Vypisovatel soutěže Architekt roku: ABF, a. s., pořadatel stavebního veletrhu FOR ARCH

Vypisovatelé soutěže Architekt obci: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, časopis Moderní obec (hlavní mediální partner) a ABF, a. s., ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR

Hlavní partner: Veletrh FOR ARCH

Partneři: Hl. m. Praha, IPR Praha, SMO ČR, FOR ARCH (hlavní partneři), INTRO (hlavní mediální partner), ARCHITECT+, Moderní obec, ERA21, TV Architect, archiweb.cz, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, EARCH.cz, PROPAMÁTKY, PRO města a obce, archSPACE (mediální partneři)

KONTAKT

Mgr. Iveta Zajíčková, tel.: 739 003 161, e‑mail: zajickova@abf.cz