Yvette Vašourková a Igor Kovačević

  foto: Lukáš Cetera

MArch. Ing. arch. Yvette Vašourková
(*1976, Brno, Česká republika)
Yvette Vašourková absolvovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, obor Architektura a územní plánování v roce 2001. Její diplomní projekt "Volná plocha v kontextu městské zástavby" pod vedením Aleny Šrámkové byl oceněn v rámci přehlídky diplomních prací na ČKA v roce 2001. Poté pokračovala v postgraduálním studiu na významné mezinárodní škole  Berlage Institut v Rotterdamu Nizozemí (2005–2007), kde se věnovala tendencím současného urbanismu ve spolupráci s architekty: Vinny Maas, Ben Van Berkel, Elia Zenghelis či P.V.Aureli. Je zakládající členkou Centra pro středoevropskou architekturu (www.ccea.cz) a současně partnerem  MOBA studia, které založila spolu s Igorem Kovačevićem (www.moba.name). Je členkou redakční rady časopisu ERA21. Na FA ČVUT vedla pět let ateliér prvních ročníků a pokračuje zde v doktoranském studiu na téma: Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město. Dnes je zvána jako kritička studentských projektů jak do pražského insitutut ARCHIP tak na TU v Berlíně či na  ETH  v Curychu. V současnosti je členkou evropské poroty mezinárodní ceny za udržitelný přístup k architektuře a urbanismu LafargeHolcim Award 2017.

 

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
(*1973, Brčko, Bosna a Hercegovina)
Igor Kovačević  je původem z Jugoslávie odkud před válkou odešel do Prahy, kde vystudoval Fakultu architektury ČVUT, obor Architektura a územní plánování a v roce  2013 zde získal také  doktorský titul za disertační práci Jihoslovanští architekti vzdělávaní v Čechách pod vedením profesora Vladimíra Šlapety. Je zakládajícím  členem Centra pro  středoevropskou architekturu (www.ccea.cz). Vedle výzkumné, kurátorské a publikační činnosti se věnuje architektuře a urbanismu v rámci studia MOBA, které založil spolu s Yvette  Vašourkovou (www.moba.name). Mezi jejich první projekty patří Sdílené uvědomění nebo-li demolice rodinné vily v satelitu u Brna (2002). Současně působí na mezinárodní škole architekury ARCHIP a na North Carolina State University - Prague Institute. V poslední době se také věnuje zvyšování úrovně veřejných investic skrze organizaci architektonických soutěží. Je expertem evropské ceny za architekturu Mies Van der Rohe Award. Mezi výrazné projekty CCEA MOBA patří Lifting the Curtain, výstava prezentován na 14. Bienále architektury v Benátkách či aktuální urbanistické intervence na pražské magistrále a Negrelliho viaduktu.

 

Zdůvodnění poroty

Nominace na cenu Architekt roku 2016 byla udělena YV a IK za dlouholetou organizaci aktivit šířících diskusi o architektuře jako věci veřejné, a to na mezinárodní i interdisciplinární úrovni. Činnost občanského sdružení Centrum pro středoevropskou architekturu - CCEA (Centre for Central European Architecture), které oba spoluzakládali v roce 2001, se již patnáct let nepřetržitě věnuje nejen propagaci dobré architektury, ale i velmi komplexním revitalizačním projektům jako je Vize pražské magistrály nebo Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město. Porota ocenila nejenom účast skupiny MOBA (kterou také oba spoluzaložili) v profesních soutěžích, vítězí například v soutěži na návrh náměstí Svobody ve Vsetíně s následnou realizací, nebo se umisťují na společném prvním místě v urbanistické soutěži na Vnitřní část města Plzně, ale především jejich nelehkou roli jako organizátora soutěží, které se oba věnují od roku 2013. Dodnes se jim podařilo uspořádat již desítku veřejných mezinárodních soutěží včetně rozsáhlé soutěže na brněnské Jižní centrum. Oba se věnují výuce jak při zdejších, tak i při zahraničních školách a často působí jako externí kritici v zahraničí.

 

Představení díla

Magistrála = NOVÁ PRAŽSKÁ TŘÍDA

Otevřená scéna I. P. Pavlova 2013

Transformaci pražské severojižní spojky na městskou třídu se aktivně věnujeme od roku 2010. Nejdříve jsme se zaměřovali na sjednocení politické reprezentace, abychom v roce 2013 mohli na nejrušnější křižovatce I. P. Pavlova fyzicky demonstrovat do jaké podoby je možné změnit hlavní dopravní tepnu Prahy. Nyní dále participujeme na procesu proměny spolu s IPR Praha.

Otevřená scéna I. P. Pavlova představovala veřejný happening. Místo navržené jako urbánní zahrada s unikátní malbou 400 m2 od Patrika Hábla a scénou pro performance pražských kulturních iniciativ a občanů. Prostor I. P. Pavlova se opět stal náměstím, místem pro setkávání, posezení, relaxaci. Jako urbanisté musíme aktivně vstupovat do procesu tvorby města. Magistrála = Nová pražská třída je urbanismus XXI. století, s důrazem na zájem místních občanů.

 

 

      

 

Další projekty:
www.viaduktkreativni.cz 
fb: Viadukt Kreativní

www.magistrala.eu

Ukončené projekty:

www.culburb.eu

www.urbanityproject.eu

 

Soutěže, které jsme organizovali

probíhající:

http://kampusalbertov.cuni.cz/
http://www.pardubice.eu/duklasportovni

ukončené:

budoucnostcentrabrna.cz

novaradnicepraha7.cz

novaskolapsary.cz

novaskolachyne.cz