ov-a / Jiří Opočenský, Štěpán Valouch

Ing. arch. Jiří Opočenský

2009                autorizace u České komory architektů ČKA

2007                zakladatel architektonické kanceláře opočenský valouch architekti

2003-2006        atelier KAVA

2006                Akademie výtvarných umění

1997-2005        Fakulta architektury ČVUT

Ing arch. Štěpán Valouch

2007                autorizace u České komory architektů ĆKA

2007                založení architektonické kanceláře opočenský valouch architekti

2003-2006        d u m architekti s.r.o

                        hlavní architekt projektu nákupního centra Šestka

2001                Pracovní stáž v architektonické kanceláři v Shangai

1996-2003        Fakulta architektury ČVUT

opočenský valouch architekti

ocenění:

2010     YAA 2010 Hlavní cena v kategorii Studie za projekt Visutého parku nad křižovatkou Malovanka

2009     YAA 2009 Cena Josefa Hlávky za projekt Revitalizace spolkového domu ve Slavonicích

2007     Nový domov 2007 Hlavní cena za realizaci rodinného domu ve Svitavách

publikace:

Ročenka architektury 2006/7, 2008/9, 2010/11, Prostor

Wood houses and cabins 2009, Linksbooks Barcelona,

odborné časopisy, MF dnes, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Respekt, Reflex a další

ODŮVODNĚNÍ POROTY:

Ateliér ov-a byl založen v roce 2010 architekty Jiřím Opočenským a Štěpánem Valouchem a za svou poměrně krátkou dobu existence si získal oprávněnou pozornost laické i odborné veřejnosti. Jejich návrhy jsou charakteristické jasným konceptem a kvalitním zpracováním detailu. Za všechny jejich práce lze jmenovat ty nejvýraznější: komplex apartmánových hotelů Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou, nové sídlo firmy Lasvit v Novém Boru nebo propojovací mosty budov VŠCHT v Praze.

PŘEDSTAVENÍ TVORBY:

Sídlo firmy Lasvit

Nový bor, 2019

Architektura místa zrcadlí silnou historickou tradici sklářství, na kterou navazuje práce a design firmy LASVIT.

Návrh interpretuje současnou formou typický dvoupodlažní sklářský dům a spojuje areál v harmonický celek. Původní domy z počátku 19. století doplňujeme o dva nové.

Skleněný dům je prostorem pro jednání a knihovnou vzorků. Uvnitř je obklopen policemi, na nichž jsou umístěné skleněné prvky, které jsou po setmění podsvícené a září ven. Plášť i střecha jsou pokryty skleněnými šablonami, které byly vyvinuty ve spolupráci s Lasvitem.

 Černý dům je skladem i prostorem k představení nových artefaktů.

Aparthotel Sv. Vavřinec v Peci pod Sněžkou

Pec pod Sněžkou, 2013

Současná, udržitelná, horská architektura nabízí víc než jen ubytování. Čtyři apartmánové domy na louce, která kryje obchodní parter a služby.

Apartmánové domy vznikly na místě původní prodejny z 80. Let. Čtyři domy jsou umístěné na „louce“ – zelené střeše nad obchodním parterem budovy. Prostor mezi jednotlivými domy nabízí průhledy na vzdálené horizonty horských luk. Střešní zahrada překrývá obchodní plochy a garáže.

Charakter místa tvoří solitérní domy podél hlavní ulice, které jsou v těsném kontaktu s okolní přírodou. Návrh se čtyřmi bytovými domy na tyto kvality navazuje a rozvíjí je.

Změna využití prostoru uhelny VŠCHT

Praha, 2019

Přeměna skladu uhlí na studentský konferenční prostor.

Uhelna ze 30. let 20. století skrytá uprostřed Englova bloku vysokých škol má atmosféru románů Julese Verna. Místo uhlí se na šikmé výsypce přeměněné ve stupňovité hlediště uhnízdí studenti. Rekonstruovaný prostor má iniciovat přednášky, setkávání a další neformální aktivity školy.

Vysoká škola VŠCHT se na nás obrátila s myšlenkou využít nějakým novým způsobem dvorní objekt uhelny z roku 1936. Rozhodli jsme se prostor se dvěma naklopenými plochami využít jako skloněné auditorium a zachovat maximum z betonové konstrukce, která je krásná ve své původní účelovosti.