Zdeněk Fránek - S hlavou v oblacích

Česká televize uvedla portrét Zdeňka Fránka, který se stal Architektem roku 2020! V dokumentu jsou i záznamy ze slavnostního předávání.

Odkaz -> ZDENĚK FRÁNEK - S HLAVOU V OBLACÍCH

Tvorba architekta Zdeňka Fránka je inspirativní stejně jako on sám. Navrhuje rodinné domy, kostely, muzea i vyhlídkové věže a dobrá architektura je podle něj umělecké dílo, které souzní s přírodou a má duchovní dimenzi. Představíme vám jeho významné a výtvarně mimořádně působivé realizace.