Zdeněk Fránek

Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (*1961)

architekt a pedagog, děkan FUA TUL

Narodil se roku 1961 v Boskovicích.

Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí.

Jako pedagog působil na FA VUT Brno (externí přednášející), na VŠB Ostrava, na ARCHIP Praha a na TU v Liberci. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha.

Od roku 2012 je děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

Realizoval řadu výstav, mimo jiné v roce 2007 výstavu Perspektivy v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze, 2011 -2012 výstavu Útroby architektury v Domě umění města Brna, v roce 2012 výstavu v Galerii CCC v Pekingu, dále pak řadu samostatných výstav v Litomyšli, Boskovicích, Blansku, Zlíně, Pelhřimově, Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, Vídni.

Přednášel pro odborníky a studenty na univerzitách v České republice – AVU, VŠUP, ČVUT, KU, VUT Brno, VŠB Ostrava, UTB Zlín a dalších. V zahraničí přednášel mj. na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, New Delhi, Pekingu, Santiagu de Chile.

 

Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří:

 

Rodinný dům na Červeném kopci, rodinný dům, projekt 1998, dokončení 1998-2004

Rodinný dům v Hodoníně, rodinný dům, projekt 1994, dokončení 1995-1998

Rodinný dům v Praze / Betonový dům, Praha, projekt 2000, dokončení 2005

Tělocvična v Jaroměřicích, občanská stavby, projekt 2003, dokončení 2004

Dům s ateliérem v Kamenné ulici v Brně, polyfunkční dům, projekt 1997-1998, dokončení 1999-2005

Polyfunkční dům Eucon, Praha, polyfunkční dům, projekt 2002, dokončení 2003-2005

Vila pod Chocholou Brno, rodinný dům, projekt 2003, dokončení 2004-2006

Zámek ve Velkých Opatovicích - stavební realizace, Velké Opatovice, občanské stavby, projekt 1998, dokončení 1992-2007

Rodinný dům v Plzni / Rodinný dům Kriegerbeck v Plzni, projekt 2006, dokončení 2008

Zámek Kačina - interiéry a výstavní prostor, Kačina, občanská stavby, studie 2007-2008, projekt 2008, dokončení 2010

Rodinný dům v Ráječku, rodinný dům, projekt 2007, dokončení 2008-2009

Kostel církve bratrské v Litomyšli, kostel, projekt 2007, projekt 2008-2009, dokončení 2010

Kostel církve bratrské v Praze, kostel, projekt 2007, projekt 2008-2009, dokončení 2010

Pavilon Vítkovice, Ostrava, občanské stavby, projekt 2007, projekt 2007-2009, dokončení 2010

Energetická ústředna No. 6 Ostrava - Vítkovice, rekonstrukce, projekt 2010, dokončení 2012

Neviditelná věž v Litomyšli, projekt 2012, dokončení 2012

CCC- Czech China Contemporary Galerie Peking , projekt 2010, dokončení 2011 - 2012/13

Rodinný dům v Chorvatsku, projekt 2012, realizace 2012-2014

Výzkumné centrum Liko-Noe Slavkov u Brna, studie 2014, projekt 2014/2015, realizace 2015

 

Zdůvodnění poroty

Dynamický architekt, pedagog a trubadúr české architektury. A právě v jejím kontextu je neobvyklou osobností především svým tvůrčím přístupem, odvahou a rozletem. Patří mezi zpracovatele desítek invenčních, originálních návrhů různorodých staveb, z nichž byla řada realizována. Širokou veřejnost nejvíce láká Stezka v oblacích v Dolní Moravě (2015), zatímco jeho komornějšími stavbami jsou modlitebny Církve bratrské z roku 2010 - v Černošicích a v Litomyšli, zde s impozantním křížem Václava Ciglera. Čínská odborná veřejnost pak jistě nepřehlédla galerii CCC v Pekingu (2012).

 

Představení tvorby

CCC Peking

Čína, galerie, studie, 2010

CCC v Pekingu je název pro soukromou galerii manželů – malířů žijících v Pekingu. Stavba je umístěna v rychle se rozvíjející umělecké čtvrti. Zadání bylo na velmi těsném staveništi a k řešení byla zpočátku čelní fasáda. V průběhu prací na projektu se zadání rozrostlo na celý objekt a všechny profese.

Náplní této třípodlažní stavby je galerie se zázemím a příslušenstvím, pronajímatelné ateliéry, byt a ateliér majitelů. Stavba má strukturu historických čínských staveb s atriem. Otvor v čelní fasádě dle principů feng shui nasává blahobyt, prosperitu.

Jsou zde použity tradiční materiály šedé přepálené cihly způsobem známým z mistrovských staveb českého baroka.

Stavba nese formální i strukturální odkazy na tradiční čínskou architekturu.

 

 

 

 

Modlitebna Církve bratrské v Litomyšli

Litomyšl, církevní stavba, studie 2007, projekt 2008–2010

Navržená stavba představuje použití principů starověkých a novověkých architektur do jednoduchého konceptu využívajícího terénní konfiguraci. Dále transformaci principů různých klasických kultur. Stavba, ač malých rozměrů, "SAHÁ AŽ DO MRAKŮ" a jako symbolická cesta ubíhá do dálky. Zahloubením stavby dosáhneme optimální zvukové pohody na straně jedné a minimálního objemu na straně druhé.

  

 

 

Stezka v oblacích

Dolní Morava, věž, studie 2014, projekt 2014, realizace 2015

Objekt ‚Stezka v oblacích‘ je ideovou stavbou, která má umožnit návštěvníkům zažít intenzivní pocit pobytu v mracích, zprostředkovat zážitek pobytu nad krajinou. Pro milovníky dobrodružství a zábavy je v objektu připraveno několik atrakcí, jako tobogán, sítě, hnízda, apod. Vstupní objekt má jemně elipsovitý tvar podobný loďce. Nosná konstrukce vstupního objektu je rámová z lepeného dřeva. Architektonicky byla věž řešena tak, aby co nejméně narušovala unikátní prostředí v místě stavby. Proto byly v maximální míře použity materiály, jako jsou dřevo, co nejtransparentnější zábradlí a kotvící prvky v nejnutnější míře. Stavba má tak v reálu představovat přírodniny, jakési dočasné memento člověka, zobrazující jeho soudobý vliv na svět.