Záznam ze slavnostního předávání soutěže Young Architect Award a ocenění Architekta roku

Záznam ze slavnostního večera můžete sledovat: zde

Děkujeme Centru architektury a městského plánování CAMP za možnost předávat ocenění v hlavním sále a za natočení celého večera.