Petr Janda - brainwork

Petr Janda (*1975) je architekt a výtvarný umělec, absolvent FA ČVUT a Školy monumentální tvorby AVU od roku 2008 vede vlastní studio petrjanda/brainwork. Jako porotce i soutěžící se pravidelně účastní architektonických soutěží a přehlídek, ve kterých získal několik českých a mezinárodních ocenění. Od roku 2009 se průběžně zabývá pražskými náplavkami, od roku 2017 v pozici architekta náplavek. Kromě revitalizace kobek na Rašínově, Hořejším a Dvořákově nábřeží je třeba připomenout Lazy House ve Zlíně, Regula Penthouse v Praze, vítězství v mezinárodní architektonické soutěži na Návštěvnické centrum rezervace plameňáků v Abu Dhabi, Plovoucí bazén pro Rašínovo nábřeží v Praze atd. Práce jeho ateliéru je založena na hledání autentických řešení. Vnímá architekturu jako událost moderující vztahy v prostředí, do nějž vstupuje. Navrhuje s důrazem na propojení fyzických a metafyzických vrstev, rezonanci formy a obsahu a zapojení sochařských postupů s tendencí ke konceptuálnímu přístupu do kontextu architektury. Pokud ateliér pracuje s tradicí, snaží se ji spoluvytvářet aktuálně dostupnými prostředky, kdy nová vrstva je rovnocenným partnerem svého kontextu.

Odůvodnění poroty

Architekt s obrovským citem pro výtvarnou stránku svých prací, v nichž se kloubí zkušenost ze studia na Fakultě architektury ČVUT u Jana Bočana a na Akademii výtvarných umění u sochaře Aleše Veselého. Tu prokázal nejnověji ve své realizaci pražských náplavek, na které bude pracovat i do budoucna a která vzbudila značný a zasloužený zájem zahraničních medií. Jeho světem je poezie života, kterou chápe a vnímá komplexně napříč všemi obory umění a samozřejmě i architekturou jako jejich vrcholem. Takto Petr Janda dozrává do pozice nepostradatelné osobnosti na poli české architektury.

Ukázky práce

Lazy House Zlín

Vnímání Zlína definuje vzájemným pohledovým a průhledovým kontaktem horizont událostí celého architektonického konceptu. Kompozici vytváří pootočení dispozice uvnitř pláště; vnějšek drží vrstevnicovou logiku okolních domů, zatímco vnitřek se přitáčí k městu. Hlavní obytné podlaží se propojuje s nebem odhmotněním skrze zrcadlení a moaré fasád a „levituje“ na cortenové podnoži vnořené do svahu. Zelená střecha s proskleným ateliérem srůstá v pohledu shora s kobercem zahradního města. Zahrada obtéká dům, stoupá ke sklípku a kulminuje v pobytové grottě nad terasou s bazénem. Název odkazuje k místopisu lokality a k takřka pasivnímu standardu domu.

 

Plovoucí lázně

Projekt je obnovením tradice říční plovárny a její transformace do současné podoby plovoucího bazénu. Celek lázní je sestaven ze dvou architektonicky odlišně artikulovaných částí tvořících ucelenou kompozici. Bazén svou dematerializovanou vodní podstatou patří do říční „říše“ a naopak loď plovoucího zázemí pocitově navazuje na charakter vysoké nábřežní zdi. Plovoucí zázemí je vytvořeno adaptací nákladní lodě. Charakteristickým znakem bazénu je jeho celistvost, která ukrývá pod hladinou množství jednotlivých výškových úrovní umožňujících diverzifikovat části bazénu pro různé uživatelské skupiny.

 

Návštěvnické centrum rezervace plameňáků v Abu Dhabi

Hlavní myšlenkou je spojení stavby s přírodou rezervace na všech úrovních projektu a vytvoření zcela autonomního prostředí s nezaměnitelným geniem loci. Návrh pracuje s přirozeným propojením mezi organickou a anorganickou složkou přírody, toto téma prostupuje jak technickou podstatu budovy (systém chlazení a kondenzací), tak i veškeré její expoziční a didaktické strategie (živé součásti fasád, vodních prvků a vegetace v interiéru atd.).