Pět finalistů ceny Architekt roku 2020

Počátkem léta vybrala odborná porota pět finalistů soutěže Architekt roku 2020. Jedná se o architekty, kteří se v období uplynulých pěti let svým přístupem významně zasloužili o architekturu v České republice, ať již vynikající tvorbou či podporou kvalitní architektury a profese. Slavnostní vyhlášení výsledků již dvanáctého ročníku soutěže proběhne 8. září 2020 v prostorách CAMP v Praze.

Ocenění Architekt roku upozorňuje na význam a důležitost architektury pro náš život a kulturní rozvoj společnosti a rovněž na výjimečnou roli architektů, kteří úroveň výstavby mohou ovlivňovat. Zároveň je cílem ceny šířit osvětu a propagovat kvalitní architekturu. „Cena Architekt roku by neměla být oceněním za celoživotní dílo, ani by neměla připomínat životní jubilea. Jejím cílem je ocenit významný počin v oblasti architektury z posledních pěti let“, připomněl statut soutěže na červencovém jednání odborné poroty architekt Adam Gebrian. S ním o dvanáctce nominací rozhodovali ještě další porotci - architekti Stanislav Fiala, Petr Hájek, Marcela Steinbachová a umělkyně Kateřina Šedá.

 

NOMINACE - ARCHITEKT ROKU 2020

Mezi nominovanými se objevili projektující architekti, ale i teoretici či pedagogové a další angažovaní odborníci a jejich sdružení: Zdeněk Fránek; Petr Janda; Galerie VI PER, Cosa.cz / Markéta Mráčková a Barbora Šimonová; Michal Palaščák; Karolina Jirkalová; A.LT Architekti / Peter Lacko a Filip Tittelbach; Ehl Koumar Architekti / Tomáš Koumar a Lukáš Ehl; Ateliér 111 architekti; Petr Stolín; 4 AM Brno; o-va / Jiří Opočenský, Štěpán Valouch.

 

FINALISTÉ - ARCHITEKT ROKU 2020

Snahou poroty je komplexní hodnocení jednotlivých nominovaných. Porotci se shodli, že nominované osobnosti by měly být představiteli kvalitní tvorby a zároveň angažovanosti na poli architektury, jak stanovuje statut soutěže. „U finalistů jsme sledovali také jejich celkový přínos pro společnost, profesní a morální integritu i osobní nasazení. Shodli jsme se, že by měli přinášet stabilní kvalitu do společnosti a prostředí. Zároveň jsme chtěli upozornit na méně známé osobnosti, jež by výběr mezi finalisty motivoval v další práci a zásadním způsobem podpořil jejich činnost,“ vysvětluje členka poroty Marcela Steinbachová. Do finále nakonec postoupilo pět osobností. Porota v září udělí také jedno čestné uznání.

 

● Ateliér 111 architekti / Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová, Veronika Indrová

 Odůvodnění poroty: Projekty ateliéru jsou citlivé, kontextuální a současné. Jedná se o přehledné a jednoduché stavby, s jasně čitelným autorským názorem, které vycházejí jak tvarově, tak materiálově z jakési kolektivní paměti. Působí tak jako přirozená součást místa. Hmotové působení i zvolené materiály v realizacích ateliéru jsou přesvědčivé a nezpochybnitelné, ať už se jedná o Dílny Opatov, rodinné domy v Litvínovicích či Jinonicích, nebo archetypální chatu u rybníka na Vysočině.

 

● Cosa.cz / Markéta Mráčková a Barbora Šimonová

 Odůvodnění poroty: Cosu tvoří dvojice architektek, které se věnují mnoha různorodým aktivitám v oblasti architektury a urbanismu. I přesto, že působí trochu nenápadně, jejich činnost je důležitým příspěvkem k současnému vnímání tohoto oboru. V roce 2014 se podílely na publikaci mapující tématiku hromadné panelové výstavby, v roce 2017 natočily dokumenty ukazující architektonické realizace 80. let a v roce 2018 pak další dokumenty, které se soustředily na vztah postmoderní teorie k tehdejší československé praxi. Jejich zaujetí architekturou doby normalizace vychází z přesvědčení, že tato architektura nenávratně mizí a pomocí svých knih a videodokumentů usilují o větší porozumění pro stavby z tohoto období.

 

 ● Zdeněk Fránek

Odůvodnění poroty: Tvorba profesora Zdeňka Fránka čerpá jak z architektonických (české baroko), tak uměleckých (Paul Klee), ale i přírodních zdrojů (botanika), jež přetavuje do originální, velmi osobité podoby. Patří k nejvýznamnějším představitelům organického proudu české architektury. Jeho stavby se vyznačují sochařskými kvalitami, zároveň, zvláště v posledním desetiletí, odrážejí jeho zájem o ekologii. Citlivě vstupují do daného prostředí, stávají se jeho obohacujícím fenoménem. Jednoduše řečeno, jsou krásné, aniž by se podbízely. Vedle navrhování rodinných domů, muzeí, sakrálních nebo industriálních budov se Zdeněk Fránek věnuje pedagogické činnosti, autorským výstavám, českou architekturu propaguje doma i v zahraničí. Jeho působení je už třicet let všestranné, intenzivní a především: inspirativní.

 

● Petr Janda

 Odůvodnění poroty: V práci Petra Jandy ze Studia Brainwork se spojuje jeho zkušenost ze studia na Fakultě architektury u Jana Bočana a na Akademii výtvarných umění u sochaře Aleše Veselého. Jeho návrhy mají silný výtvarný náboj a jsou zároveň po technické stránce do detailu promyšlené. V posledních letech se intenzivně věnuje projektům v souvislosti s řekou Vltavou. Mezi nejznámější realizace z této doby, na kterých se svým ateliérem pracoval, patří interiér loftu ve Zlíně a revitalizace pražských náplavek - kobek na Rašínově, Hořejším a Dvořákově nábřeží s krásnými prosklenými dveřmi.

 

● ov-a / Jiří Opočenský, Štěpán Valouch

 Odůvodnění poroty: Ateliér ov-a byl založen v roce 2010 architekty Jiřím Opočenským a Štěpánem Valouchem a za svou poměrně krátkou dobu existence si získal oprávněnou pozornost laické i odborné veřejnosti. Jejich návrhy jsou charakteristické jasným konceptem a kvalitním zpracováním detailu. Za všechny jejich práce lze jmenovat ty nejvýraznější: komplex apartmánových hotelů Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou, nové sídlo firmy Lasvit v Novém Boru nebo propojovací mosty budov VŠCHT v Praze.

 

 

INFO

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Architekt roku 2020: 8. září 2020, CAMP (Centrum architektury a městského plánování), IPR Praha, Vyšehradská 51, Praha 2

Vypisovatel soutěže Architekt roku: ABF, a. s., pořadatel stavebního veletrhu FOR ARCH

Vypisovatelé soutěže Architekt obci: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, časopis Moderní obec (hlavní mediální partner) a ABF, a. s., letos poprvé ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR

Hlavní partner: Veletrh FOR ARCH

Partneři: Hl. m. Praha, IPR Praha, SMO ČR, FOR ARCH (hlavní partneři), INTRO (hlavní mediální partner), ARCHITECT+, Moderní obec, ERA21, TV Architect, archiweb.cz, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, EARCH.cz, PROPAMÁTKY, PRO města a obce, archSPACE (mediální partneři)