Kuba & Pilař architekti

Ladislav Kuba (*1963) a Tomáš Pilař (*1964) spolupracují od roku 1996 a působí především v Brně. Začátek jejich spolupráce byl podpořen úspěšnou účastí v architektonických soutěžích, které se staly výchozím zdrojem zakázek ateliéru. Vítězstvím v soutěži na knihovnu Filozofické fakulty v Brně (1998) získali první významnou veřejnou zakázku, která byla realizována a následně získala hlavní cenu v Grand Prix Obce architektů 2002 a četná další ocenění. Na tento projekt navázaly další úspěšné architektonické soutěže, realizace a ocenění – mezi nejvýznamnější patří Fakulta chemicko-technologická a sportovní zařízení Univerzity Pardubice, Bytový komplex Na Krutci v Praze, obchodní dům Omega v Brně, bytový dům na Kostelním náměstí v Ostravě, projekty Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Západočeské galerie v Plzni a mnoho dalších. Pět jejich staveb bylo nominováno na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award a devětkrát získali ocenění Grand Prix architektů. Výchozím bodem jejich architektonických návrhů je kontextuální vztah k okolí a obsah samotné stavby, který se snaží transformovat do odpovídající vizuální podoby. Soulad mezi obsahem a formou nepovažují za frázi. Kladou maximální důraz na výtvarnou koncepci návrhů. Soustředí se na detail, který teprve finálně přepisuje abstraktní výtvarný záměr do reality.

Odůvodnění poroty

Ladislav Kuba a Tomáš Pilař jsou stálicemi české architektonické scény. Důsledně naplňují minimalistické principy, a přitom dosahují velmi rozmanitých, výtvarně zdařilých forem, které neustále rozvíjejí. Jejich mnohokrát oceněná tvorba je kvalitní, propracovaná v detailech, ctí kontext, není cizorodým prvkem. Zahrnuje sakrální stavby, památníky, rodinné a bytové domy, obytné soubory či budovy škol nebo obchodní centrum. V letošním roce byla podle jejich vítězného soutěžního návrhu dokončena přístavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, která potvrzuje vynikající renomé těchto architektů.

Ukázky práce

Fakulta humanitních studií UK – přestavba menzy Koleje 17. listopadu

Budova menzy architekta Pragera z 80. let minulého století měla nespornou architektonickou kvalitu odpovídající době svého vzniku. Pro nové využití však byla nutná její radikální proměna. Návrh přestavby zachovává vnější tvar a proporce původního objektu. Zásadním zásahem je vytvoření velkorysého centrálního prostoru dvorany s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku. Dvorana s dvojicí jednoramenných schodišť je srdcem a společenským centrem fakulty. Po obvodu dvorany jsou umístěny galerie s přístupem do seminárních místností a pracoven pedagogů. Na nejnižší úrovni dvorany jsou společné posluchárny a aula. Prostoru dominuje variabilní sestava sedacího nábytku v oranžové barvě.

Foto David Korsa

Dostavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Jednoduchá hmota dostavby Jihočeské vědecké knihovny je reakcí na skulpturální vertikálně členěnou formu původní budovy ze 70. let minulého století. Stavba je navržena jako jednopodlažní monolitický pavilon levitující nad terénem, prosklený po celém obvodu a otevřený do zeleně. Vnější plášť tvoří vertikální otočné skleněné lamely s potiskem, které cloní interiér od vnějšího světa. Vnitřní prostor hluboké dispozice stavby je prosvětlen čtvercovými střešními světlíky nad studijními místy. Vstup do objektu má formu širokého sklonitého chodníku z Lidické třídy, propojení obou budov knihovny zajišťuje rampa v proskleném tubusu. Po straně budovy se otevírá průchod parkem směrem k řece.

Foto BoysPlayNice

 

Rodinný dům v údolí Dyje, Znojmo

Pozemek je prolukou mezi rodinnými domy, které tvoří nábřeží řeky Dyje. Nad protějším břehem se zvedá skalní stěna se Znojemským hradem, rotundou sv.Kateřiny a kostelem sv.Mikuláše. Dům má do nábřeží 3 nadzemní podlaží, střecha je zelená a opticky přechází do stoupající zahrady. Do zelené plochy střechy jsou vyříznuté okenní otvory dětských pokojů a obytného prostoru. Východní stěna hmoty je ustoupená a umožňuje tak prosvětlení ložnice a prostoru chodby ve 2.NP. Hlavní obytný prostor je umístěný v nejvyšším podlaží a je propojený s venkovní terasou a zahradou na jižní straně. Obytný prostor využívá největší devizu místa, kterou jsou krásné výhledy do údolí řeky Dyje a na protilehlé skalní svahy s významnými historickými památkami Znojma.

Foto BoysPlayNice

 

Čtyři domy v jednom, Neumannova ulice, Brno

Stavba se nachází v klidné rezidenční Masarykové čtvrti. Hmotové řešení vychází z charakteru a proporcí nejbližší zástavby. Kompozičně je tvořená čtyřmi různě velikými kvádry – viladomy – které vystupují nad terén ze společné podzemní podnože. Dvojice viladomů podél ulice Neumannova má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní, které propojuje schodišťová hala s výtahy. Dva spodní viladomy mají tři a dvě nadzemní podlaží, a navazují tak svým menším objemem na vily podél spodní část pozemku. Fasády jsou obloženy keramickým páskem. Kontrastem ke strukturovanému povrchu pásků jsou hladké plochy pevných a posuvných panelů z hliníkového plechu.

Foto BoysPlayNice