CBArchitektura

 

Zakladatelé platformy: Ing. arch. Miroslav Vodák, Ing. arch. Tomáš Zdvihal

Další členové platformy: Ing. arch. Kateřina Landová, MgA. Ing. arch. Dita Zdvihalová

Spolupráce na akcích ve veřejném prostoru (pikniky, přednášky): Ing. arch. Barbora Jandová, Ing. arch. Karolína Röschl, Mgr. Petra Lexová, Mgr. Hynek Látal, Ph.D, Michal Škoda

 

Ing. arch. Miroslav Vodák 

Ing. arch. Miroslav Vodák (*1979) je absolvent Fakulty architektury ČVUT. Architektonickou praxi získal v ateliérech A8000 Střítecký Krupauer a CGA Architects v New Yorku. Kromě projektové praxe zaměřené na rodinné domy se jako člen spolku CBArchitektura věnuje  propagaci architektury veřejných staveb a veřejného prostoru, organizaci architektonických soutěží a je členem Komise pro architekturu a územní rozvoj města České Budějovice.

 

Ing. arch. Tomáš Zdvihal 

Ing. arch. Tomáš Zdvihal (*1986) je absolvent Fakulty umění a architektury TU v Liberci. Spolupracoval na řadě projektů s architektem Martinem Rajnišem nebo Evou Jiřičnou. V rámci architektonického studia třiarchitekti se věnuje projektům na pomezí města a krajiny, jejichž nedílnou součástí je mezioborová spolupráce. V současné době se v rámci doktorského studia na FA ČVUT zabývá architektonickými soutěžemi. Je spoluzakladatelem platformy CBArchitektura.

 

Platforma CBArchitektura vznikla jako neformální sdružení architektů, kteří cítí nepsanou odpovědnost ke svému městu a snaží se ovlivnit jak jeho současnou podobu, tak diskusi o dlouhodobějších vizích. Cílem není navrhovat konkrétní stavby, ale vytvářet podmínky pro vznik kvalitní architektury. Naše aktivity za 7 let od svého vzniku dávno překročily hranice města České Budějovice. Účastníme se přednášek, rozhovorů a konzultací v malých obcích i městech po celé zemi. Náš Průvodce architekturou po Jihočeském kraji a Horním Rakousku je výsledkem dlouhodobého mapování architektonických soutěží, na jejichž organizaci se stále častěji aktivně podílíme.

 

Zdůvodnění poroty

Mirek Vodák a Tomáš Zdvihal. Dva architekti, kteří se systematicky zabývají současnou architekturou Českých Budějovic. Přednáší, diskutují, inspirují,srovnávají, vysvětlují, kritizují, organizují. Nedávno vydali průvodce architekturou, který popisuje pozadí vzniku staveb z veřejných zdrojů v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku. Jsou zváni k prezentacím po celé republice a výrazným způsobem přispívají k lepšímu pochopení role architektury ve společnosti.

 

Představení tvorby

Dvojpublikace PRŮVODCE ARCHITEKTUROU se zabývá veřejnými stavbami, které vznikly po roce 1990 v menších obcích a městech Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Nesleduje primárně jejich estetické kvality, ale zaměřuje se na ty realizace, které vznikly na základě architektonické soutěže, nebo jsou vyústěním dlouhodobé koncepční spolupráce samosprávy s architektem. Výsledkem je výběr 75 komunálních staveb různých měřítek a typologií (radnice, požární zbrojnice, školy, márnice, návsi, kotelny, či sběrné dvory), které by měly sloužit jako příklady hodné následování. Průvodce je určen komukoliv, koho zajímá současná architektura stavěná z veřejných rozpočtů a má nějakým způsobem možnost ovlivnit proces jejího vzniku. Vybízí ho k návštěvě konkrétních veřejných staveb a veřejných prostranství a poskytuje o nich důležité informace a data (např. způsob výběru architekta, užitná plocha, nebo investiční náklady).

Přibližně 60% prezentovaných staveb vzniklo formou architektonické soutěže, kde investor a jím vybraná odborná a nezávislá porota mohla porovnávat několik konkrétních návrhů. Tímto způsobem lze hodnotit nejenom celkové architektonické a urbanistické řešení, ale i poměr ceny a kvality konkrétních návrhů. Je poměrně překvapující, jak málo pozornosti se věnuje právě analýze celého procesu, ve kterém vznikají stavby v celkovém objemu několika miliard ročně. Databáze kvalitních příkladů by měla být, dle našeho názoru, naprostou samozřejmostí, stejně jako veřejná diskuse o tom, jak chceme stavět a jak má vypadat prostředí, ve kterém trávíme drtivou většinu našich životů. Uvedené příklady ukazují, že postavit dobrý dům není tak složité, jak se zdá, pokud je o něj zájem.