Architekt obci

Architekt obci 2019 - Milan Košař

Ocenění Architekt obci 2019 bylo předáno 10. 9. 2019 v Centru architektury a městského plánování CAMP architektovi a urbanistovi Milanu Košařovi za soustavný mnohaletý profesionální výkon funkce městského architekta (do konce roku 1992 byl hlavním architektem města Pardubic, pak byl externím městským architektem ve Vysokém Mýtě, od roku 2017 je na stejné pozici v Poděbradech, v současné době působí také v Ústí nad Orlicí). Podle Ivana Ryšavého z časopisu Moderní obec je správné připomínat práci městských architektů, u jejichž zrodu mimochodem právě Milan Košař stál.

„Architekt Milan Košař působil pětadvacet let ve Vysokém Mýtě jako odborný poradce při rozhodování v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Spolupracoval s projektanty při přípravě nových staveb i rekonstrukcí, podílel se na zpracování zadání studií a také realizaci veřejných architektonicko-urbanistických soutěží. V neposlední řadě se podílel na tvorbě pravidel, která usměrňují stavební činnost ve městě. Vždy se snažil hledat správnou cestu k nejlepšímu řešení.“ shrnul činnost městského architekta přítomný starosta Vysokého Mýta František Jiraský. Konkrétně se jednalo např. o rekonstrukci Šemberova divadla ve Vysokém Mýtě po odsunu sovětských vojsk, inicioval rekonstrukci náměstí Přemysla Otakara II., pod jeho autorským dozorem byla zahájena rekonstrukce Vaňorného náměstí včetně nasvícení chrámu sv. Vavřince. V poslední době se podařilo ve Vysokém Mýtě uspořádat několik veřejných architektonických soutěží. V Ústí nad Orlicí se např. podílel na prosazení odkoupení území bývalé textilky Perla do vlastnictví města a iniciování vypsání veřejné urbanisticko-architektonické soutěže na celou lokalitu.

Milan Košař byl potěšen, že v současné době městských architektů přibývá: „Podle statistiky České komory architektů, kde mám tento institut na starosti, je jich nyní asi 150. A stále se ozývají další obce, které o zřízení této funkce uvažují.“

 

Zvláštní cena Architekt obci

"Soutěž Architekt obci je soutěž, jejímž hlavním cílem není jen vítězství tandemu architekt a obec, ale i vyzdvihnutí role jak městského architekta, urbanisty, tak obce, její samosprávy, která nepřemýšlí pouze v horizontu tady a teď, ale dívá se do budoucna, jak by měla obec vypadat kupříkladu za 20, 30 let, jak to udělat, aby zůstala krásná, malebná, aby se v ní dobře žilo, aby v ní bylo příjemně.  Je nezbytně důležité podporovat spolupráci mezi architekty a samosprávou obcí, vytvářet mezi nimi symbiózu, kdy v přeneseném slova smyslu žijí jeden pro druhého, hledají společnou řeč a pohled na to, jak z hlediska územního plánování, tak celkové estetické koncepce řešit architektonické uspořádání v obci.

Obce mají díky správně vybudované spolupráci s architektem možnost podtrhnout svou minulost, navázat na ni a architektonicky řešit budoucnost tak, aniž by došlo k narušení kontinuity vývoje jednotlivé obce a jejího architektonického dědictví. Každá obec je unikátní a proto je důležitá úzká spolupráce a vzájemné pochopení obce a její historie architektem.

Soutěž není jen o vítězství, její hlavní význam, dopad je v tom, že podporuje toto pochopení, tuto spolupráci, symbiózu ve své podstatě 2 živých a vyvíjejících se organismů, obce, její historie a budoucnosti, a architekta. V soutěži je prezentován nejen výsledek spolupráce, ale i spolupráce jako proces, možnosti jejího nastavení, úskalí a limity – soutěž není jen soutěží, ale i platformou pro sdílení zkušeností a výměnu názorů, pro poznání nového.

Organizování a podpora této soutěže je velkým přínosem a příležitostí jak pro obce, tak architekty a velký dík patří nejen organizátorům, ale i všem zúčastněným, kteří umožní nahlédnout pod pokličku toho, jak se v obci vaří architektura. Konečně, nezbytným prvkem, který ovlivňuje úspěšnost tandemu obec a architekt je i jejich schopnost vyvolat zájem, nadšení či až euforii z jejich práce veřejnosti, obyvatelů obce, turistů, prostě všech, kteří výsledek práce tohoto tandemu konzumují. A pojďme si přiznat, toto není jednoduchá práce, nejen si profesně a osobně tzv. sednout, vzájemně si porozumět a najít řešení, toto řešení realizovat ke spokojenosti a potěšení ostatních a současně řešit finance a spoustu věcí okolo. Je to složitá, namáhavá a vysoce odborná práce jak ze strany architekta, ale i samosprávy obce. A soutěž Architekt obci vlastně je jen takovou pomyslnou třešničkou na tomto dortu, který může být jak těžký, máslový, nebo lehký a svěží. Vítejme možnost zviditelnění této tandemové práce a její ocenění,“ říká František Lukl, předseda SMO ČR za vypisovatele soutěže. 

 

Vypisovatelé soutěže

  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Svaz měst a obcí ČR
  • Moderní obec

Porota

  • Ing. arch. MArch Adam Gebrian, propagátor a kritik architektury
  • Ing. arch. Josef Pleskot, AP Atelier
  • MgA. Marcela Steinbachová, PhD., SKUPINA, architektonický ateliér 
  • MgA. Kateřina Šedá, výtvarnice
  • prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
  • zástupci vypisovatelů

 

Napsali o nás:

Nejlepším městským architektem je Košař

Milan Košař byl oceněn jako Architekt obci

Milan Košař spolupracující s Poděbrady je Architekt obcí

Milan Košař získal ocenění ARCHITEKT OBCI 2019

Vedení Karlových Varů oceňuje nominaci Petra Kroppa v soutěži Architekt roku 2019

Český Krumlov měl zastoupení v prestižních architektonických soutěžích. Úspěch Filipa Hermanna

Milan Košař získal ocenění ARCHITEKT OBCI 2019

ESTAV.cz

Stanislav Fiala architektem roku 2019​

Stanislav Fiala Architektem roku 2019

Architekt roku Stanislav Fiala a Architekt obci MIlan Košař

Finalisté soutěže Architekt roku a nominanti na Cenu Architekt obci jsou už známi

Nominace na cenu Architekt roku 2019 a Architekta obci

Karlovy Vary: Získá město ocenění Architekt obci?

Získají Karlovy Vary ocenění Architekt obci?​

Více zpráv naleznete: zde