Základní informace


Cena Architekt roku je čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Vypisovatel společnost ABF, a.s. chce touto cenou poukázat na význam a důležitost role architektů ovlivňujících kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti. Spojením se stavebním veletrhem FOR ARCH zdůrazňuje úzkou profesní spojitost mezi stavebníkem a architektem.

 

Termíny

15. 6. 2018                       uzávěrka nominací

20. 6. 2018                       jednání poroty, výběr finalistů

14. 8. - 10. 9. 2018          prezentace finalistů na portále soutěže

11. 9. 2018                       ceremoniál s vyhlášením výsledků, Centrum architektury a městského plánování CAMP v Praze

 

Jak nominovat

Zvolte nejlepšího architekta!

Kvalita urbánního prostředí měst a venkova je určena především kvalitou jeho architektury. Hodnotná architektura významně ovlivňuje postoje a chování každého občana a celé společnosti. Architekti tak významně ovlivňují prostor, který nás obklopuje, který spoluvytváříme a který ve svém důsledku pomáhá obnovit participaci občanů na rozvoji sídel.

Právo nominovat na cenu má každý. Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny.

Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Kritéria posouzení – viz Statut ceny

 

Způsob nominace

Nominovat osobnosti mohou:

  • Porotci soutěže (každý člen musí předložit alespoň 3 jména)
  • Architekti
  • Teoretici a historici architektury
  • Akademická obec
  • Galerie, muzea (Galerie Jaroslava Fragnera, Dům umění města Brna apod.)
  • Odborná média (ARCHITEKT, Moderní obec, ERA21, Archiweb atd.)
  • Samospráva, úřady, které se věnují územnímu plánování, stavebnictví a architektuře (NPÚ, ÚÚR, ÚRM, stavební úřady apod.)
  • Nejširší veřejnost

 

Nominace pro rok 2018 musí být zaslány do 15. 6. sekretáři soutěže a musí obsahovat:

  • stručné odůvodnění nominace (výběz z tvorby, významný počin, pedagogická a osvětová činnost...)
  • zaslat na e-mail: wagnerova@abf.cz, předmět: Architekt roku 2018_nominace

 

Každý z nominujících obdrží 2 čestné vstupenky na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2018.

Titul Architekt roku 2018 bude slavnostně předán v Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze dne 11. 9. 2018 za účasti členů odborné poroty.

Podpořme společně veřejnou diskusi o významu péče o krajinu, urbanistické celky a architektonické památky včetně industriálního dědictví, které formují prostor našeho každodenního života.Copyright © Všechna práva vyhrazena. 1996-2018 ABF a.s. PVA a.s.   PVA EXPO, a.s.   Kontakty   Ochrana osobních údajů

Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.