Architekt obci


Zvláštní cena Architekt obci

 

"Soutěž Architekt obci je soutěž, jejímž hlavním cílem není jen vítězství tandemu architekt a obec, ale i vyzdvihnutí role jak městského architekta, urbanisty, tak obce, její samosprávy, která nepřemýšlí pouze v horizontu tady a teď, ale dívá se do budoucna, jak by měla obec vypadat kupříkladu za 20, 30 let, jak to udělat, aby zůstala krásná, malebná, aby se v ní dobře žilo, aby v ní bylo příjemně.  Je nezbytně důležité podporovat spolupráci mezi architekty a samosprávou obcí, vytvářet mezi nimi symbiózu, kdy v přeneseném slova smyslu žijí jeden pro druhého, hledají společnou řeč a pohled na to, jak z hlediska územního plánování, tak celkové estetické koncepce řešit architektonické uspořádání v obci.

Obce mají díky správně vybudované spolupráci s architektem možnost podtrhnout svou minulost, navázat na ni a architektonicky řešit budoucnost tak, aniž by došlo k narušení kontinuity vývoje jednotlivé obce a jejího architektonického dědictví. Každá obec je unikátní a proto je důležitá úzká spolupráce a vzájemné pochopení obce a její historie architektem.

Soutěž není jen o vítězství, její hlavní význam, dopad je v tom, že podporuje toto pochopení, tuto spolupráci, symbiózu ve své podstatě 2 živých a vyvíjejících se organismů, obce, její historie a budoucnosti, a architekta. V soutěži je prezentován nejen výsledek spolupráce, ale i spolupráce jako proces, možnosti jejího nastavení, úskalí a limity – soutěž není jen soutěží, ale i platformou pro sdílení zkušeností a výměnu názorů, pro poznání nového.

Organizování a podpora této soutěže je velkým přínosem a příležitostí jak pro obce, tak architekty a velký dík patří nejen organizátorům, ale i všem zúčastněným, kteří umožní nahlédnout pod pokličku toho, jak se v obci vaří architektura. Konečně, nezbytným prvkem, který ovlivňuje úspěšnost tandemu obec a architekt je i jejich schopnost vyvolat zájem, nadšení či až euforii z jejich práce veřejnosti, obyvatelů obce, turistů, prostě všech, kteří výsledek práce tohoto tandemu konzumují. A pojďme si přiznat, toto není jednoduchá práce, nejen si profesně a osobně tzv. sednout, vzájemně si porozumět a najít řešení, toto řešení realizovat ke spokojenosti a potěšení ostatních a současně řešit finance a spoustu věcí okolo. Je to složitá, namáhavá a vysoce odborná práce jak ze strany architekta, ale i samosprávy obce. A soutěž Architekt obci vlastně je jen takovou pomyslnou třešničkou na tomto dortu, který může být jak těžký, máslový, nebo lehký a svěží. Vítejme možnost zviditelnění této tandemové práce a její ocenění,“ říká František Lukl, předseda SMO ČR za vypisovatele soutěže. 

 

Vypisovatelé soutěže

  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Svaz měst a obcí ČR
  • Moderní obec

 

Porota

  • Ing. arch. MArch Adam Gebrian, propagátor a kritik architektury
  • Ing. arch. Josef Pleskot, AP Atelier
  • MgA. Marcela Steinbachová, PhD., SKUPINA, architektonický ateliér 
  • MgA. Kateřina Šedá, výtvarnice
  • prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
  • zástupci vypisovatelů

 

Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení se bude konat 10. 9. 2019 v Centru architektury a městského plánování v Praze (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2.

Pozvánka na slavnostní vyhlášení: zdeCopyright © Všechna práva vyhrazena. 1996-2019 ABF a.s. PVA a.s.   PVA EXPO, a.s.   Kontakty   Ochrana osobních údajů

Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.