Zdeněk Fránek


Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (*1961)

architekt a pedagog, děkan FUA TUL

Narodil se roku 1961 v Boskovicích.

Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí.

Jako pedagog působil na FA VUT Brno (externí přednášející), na VŠB Ostrava, na ARCHIP Praha a na TU v Liberci. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha.

Od roku 2012 je děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

Realizoval řadu výstav, mimo jiné v roce 2007 výstavu Perspektivy v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze, 2011 -2012 výstavu Útroby architektury v Domě umění města Brna, v roce 2012 výstavu v Galerii CCC v Pekingu, dále pak řadu samostatných výstav v Litomyšli, Boskovicích, Blansku, Zlíně, Pelhřimově, Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, Vídni.

Přednášel pro odborníky a studenty na univerzitách v České republice – AVU, VŠUP, ČVUT, KU, VUT Brno, VŠB Ostrava, UTB Zlín a dalších. V zahraničí přednášel mj. na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, New Delhi, Pekingu, Santiagu de Chile.

 

Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří:

 

Rodinný dům na Červeném kopci, rodinný dům, projekt 1998, dokončení 1998-2004

Rodinný dům v Hodoníně, rodinný dům, projekt 1994, dokončení 1995-1998

Rodinný dům v Praze / Betonový dům, Praha, projekt 2000, dokončení 2005

Tělocvična v Jaroměřicích, občanská stavby, projekt 2003, dokončení 2004

Dům s ateliérem v Kamenné ulici v Brně, polyfunkční dům, projekt 1997-1998, dokončení 1999-2005

Polyfunkční dům Eucon, Praha, polyfunkční dům, projekt 2002, dokončení 2003-2005

Vila pod Chocholou Brno, rodinný dům, projekt 2003, dokončení 2004-2006

Zámek ve Velkých Opatovicích - stavební realizace, Velké Opatovice, občanské stavby, projekt 1998, dokončení 1992-2007

Rodinný dům v Plzni / Rodinný dům Kriegerbeck v Plzni, projekt 2006, dokončení 2008

Zámek Kačina - interiéry a výstavní prostor, Kačina, občanská stavby, studie 2007-2008, projekt 2008, dokončení 2010

Rodinný dům v Ráječku, rodinný dům, projekt 2007, dokončení 2008-2009

Kostel církve bratrské v Litomyšli, kostel, projekt 2007, projekt 2008-2009, dokončení 2010

Kostel církve bratrské v Praze, kostel, projekt 2007, projekt 2008-2009, dokončení 2010

Pavilon Vítkovice, Ostrava, občanské stavby, projekt 2007, projekt 2007-2009, dokončení 2010

Energetická ústředna No. 6 Ostrava - Vítkovice, rekonstrukce, projekt 2010, dokončení 2012

Neviditelná věž v Litomyšli, projekt 2012, dokončení 2012

CCC- Czech China Contemporary Galerie Peking , projekt 2010, dokončení 2011 - 2012/13

Rodinný dům v Chorvatsku, projekt 2012, realizace 2012-2014

Výzkumné centrum Liko-Noe Slavkov u Brna, studie 2014, projekt 2014/2015, realizace 2015

 

Zdůvodnění poroty

Dynamický architekt, pedagog a trubadúr české architektury. A právě v jejím kontextu je neobvyklou osobností především svým tvůrčím přístupem, odvahou a rozletem. Patří mezi zpracovatele desítek invenčních, originálních návrhů různorodých staveb, z nichž byla řada realizována. Širokou veřejnost nejvíce láká Stezka v oblacích v Dolní Moravě (2015), zatímco jeho komornějšími stavbami jsou modlitebny Církve bratrské z roku 2010 - v Černošicích a v Litomyšli, zde s impozantním křížem Václava Ciglera. Čínská odborná veřejnost pak jistě nepřehlédla galerii CCC v Pekingu (2012).

 

Představení tvorby

CCC Peking

Čína, galerie, studie, 2010

CCC v Pekingu je název pro soukromou galerii manželů – malířů žijících v Pekingu. Stavba je umístěna v rychle se rozvíjející umělecké čtvrti. Zadání bylo na velmi těsném staveništi a k řešení byla zpočátku čelní fasáda. V průběhu prací na projektu se zadání rozrostlo na celý objekt a všechny profese.

Náplní této třípodlažní stavby je galerie se zázemím a příslušenstvím, pronajímatelné ateliéry, byt a ateliér majitelů. Stavba má strukturu historických čínských staveb s atriem. Otvor v čelní fasádě dle principů feng shui nasává blahobyt, prosperitu.

Jsou zde použity tradiční materiály šedé přepálené cihly způsobem známým z mistrovských staveb českého baroka.

Stavba nese formální i strukturální odkazy na tradiční čínskou architekturu.

 

 

 

 

Modlitebna Církve bratrské v Litomyšli

Litomyšl, církevní stavba, studie 2007, projekt 2008–2010

Navržená stavba představuje použití principů starověkých a novověkých architektur do jednoduchého konceptu využívajícího terénní konfiguraci. Dále transformaci principů různých klasických kultur. Stavba, ač malých rozměrů, "SAHÁ AŽ DO MRAKŮ" a jako symbolická cesta ubíhá do dálky. Zahloubením stavby dosáhneme optimální zvukové pohody na straně jedné a minimálního objemu na straně druhé.

  

 

 

Stezka v oblacích

Dolní Morava, věž, studie 2014, projekt 2014, realizace 2015

Objekt ‚Stezka v oblacích‘ je ideovou stavbou, která má umožnit návštěvníkům zažít intenzivní pocit pobytu v mracích, zprostředkovat zážitek pobytu nad krajinou. Pro milovníky dobrodružství a zábavy je v objektu připraveno několik atrakcí, jako tobogán, sítě, hnízda, apod. Vstupní objekt má jemně elipsovitý tvar podobný loďce. Nosná konstrukce vstupního objektu je rámová z lepeného dřeva. Architektonicky byla věž řešena tak, aby co nejméně narušovala unikátní prostředí v místě stavby. Proto byly v maximální míře použity materiály, jako jsou dřevo, co nejtransparentnější zábradlí a kotvící prvky v nejnutnější míře. Stavba má tak v reálu představovat přírodniny, jakési dočasné memento člověka, zobrazující jeho soudobý vliv na svět.

 

 

 


Více

Copyright © Všechna práva vyhrazena. 1996-2020 ABF a.s. PVA a.s.   PVA EXPO, a.s.   Kontakty   Ochrana osobních údajů

Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.