CBArchitektura


 

Zakladatelé platformy: Ing. arch. Miroslav Vodák, Ing. arch. Tomáš Zdvihal

Další členové platformy: Ing. arch. Kateřina Landová, MgA. Ing. arch. Dita Zdvihalová

Spolupráce na akcích ve veřejném prostoru (pikniky, přednášky): Ing. arch. Barbora Jandová, Ing. arch. Karolína Röschl, Mgr. Petra Lexová, Mgr. Hynek Látal, Ph.D, Michal Škoda

 

Ing. arch. Miroslav Vodák 

Ing. arch. Miroslav Vodák (*1979) je absolvent Fakulty architektury ČVUT. Architektonickou praxi získal v ateliérech A8000 Střítecký Krupauer a CGA Architects v New Yorku. Kromě projektové praxe zaměřené na rodinné domy se jako člen spolku CBArchitektura věnuje  propagaci architektury veřejných staveb a veřejného prostoru, organizaci architektonických soutěží a je členem Komise pro architekturu a územní rozvoj města České Budějovice.

 

Ing. arch. Tomáš Zdvihal 

Ing. arch. Tomáš Zdvihal (*1986) je absolvent Fakulty umění a architektury TU v Liberci. Spolupracoval na řadě projektů s architektem Martinem Rajnišem nebo Evou Jiřičnou. V rámci architektonického studia třiarchitekti se věnuje projektům na pomezí města a krajiny, jejichž nedílnou součástí je mezioborová spolupráce. V současné době se v rámci doktorského studia na FA ČVUT zabývá architektonickými soutěžemi. Je spoluzakladatelem platformy CBArchitektura.

 

Platforma CBArchitektura vznikla jako neformální sdružení architektů, kteří cítí nepsanou odpovědnost ke svému městu a snaží se ovlivnit jak jeho současnou podobu, tak diskusi o dlouhodobějších vizích. Cílem není navrhovat konkrétní stavby, ale vytvářet podmínky pro vznik kvalitní architektury. Naše aktivity za 7 let od svého vzniku dávno překročily hranice města České Budějovice. Účastníme se přednášek, rozhovorů a konzultací v malých obcích i městech po celé zemi. Náš Průvodce architekturou po Jihočeském kraji a Horním Rakousku je výsledkem dlouhodobého mapování architektonických soutěží, na jejichž organizaci se stále častěji aktivně podílíme.

 

Zdůvodnění poroty

Mirek Vodák a Tomáš Zdvihal. Dva architekti, kteří se systematicky zabývají současnou architekturou Českých Budějovic. Přednáší, diskutují, inspirují,srovnávají, vysvětlují, kritizují, organizují. Nedávno vydali průvodce architekturou, který popisuje pozadí vzniku staveb z veřejných zdrojů v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku. Jsou zváni k prezentacím po celé republice a výrazným způsobem přispívají k lepšímu pochopení role architektury ve společnosti.

 

Představení tvorby

Dvojpublikace PRŮVODCE ARCHITEKTUROU se zabývá veřejnými stavbami, které vznikly po roce 1990 v menších obcích a městech Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Nesleduje primárně jejich estetické kvality, ale zaměřuje se na ty realizace, které vznikly na základě architektonické soutěže, nebo jsou vyústěním dlouhodobé koncepční spolupráce samosprávy s architektem. Výsledkem je výběr 75 komunálních staveb různých měřítek a typologií (radnice, požární zbrojnice, školy, márnice, návsi, kotelny, či sběrné dvory), které by měly sloužit jako příklady hodné následování. Průvodce je určen komukoliv, koho zajímá současná architektura stavěná z veřejných rozpočtů a má nějakým způsobem možnost ovlivnit proces jejího vzniku. Vybízí ho k návštěvě konkrétních veřejných staveb a veřejných prostranství a poskytuje o nich důležité informace a data (např. způsob výběru architekta, užitná plocha, nebo investiční náklady).

Přibližně 60% prezentovaných staveb vzniklo formou architektonické soutěže, kde investor a jím vybraná odborná a nezávislá porota mohla porovnávat několik konkrétních návrhů. Tímto způsobem lze hodnotit nejenom celkové architektonické a urbanistické řešení, ale i poměr ceny a kvality konkrétních návrhů. Je poměrně překvapující, jak málo pozornosti se věnuje právě analýze celého procesu, ve kterém vznikají stavby v celkovém objemu několika miliard ročně. Databáze kvalitních příkladů by měla být, dle našeho názoru, naprostou samozřejmostí, stejně jako veřejná diskuse o tom, jak chceme stavět a jak má vypadat prostředí, ve kterém trávíme drtivou většinu našich životů. Uvedené příklady ukazují, že postavit dobrý dům není tak složité, jak se zdá, pokud je o něj zájem.

   

   

 


Více

Copyright © Všechna práva vyhrazena. 1996-2019 ABF a.s. PVA a.s.   PVA EXPO, a.s.   Kontakty   Ochrana osobních údajů

Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.